Exam Preparation

Report 1

TASK

Your English teacher has asked you to write a report on where and how students of your school can eat their lunches. You should include the views of students at your school, comment on any recent trends and dissatisfaction and make a recommendation to the school.

Write your report in 140-190 words in an appropriate style.


Report 2

Your teacher wants to recommend a television programme for students who are learning your language.

Write a report on a television programme which you know well, saying why you think it would be helpful and interesting for foreign learners.

Write your report in 140- 190 words in an appropriate style.


Report 3

TASK

You work for the Student Travel Agency of your college. The principal of the college is interested in the experiences of students who have worked abroad during their summer holidays. She has asked you to write a report on the advantages and disadvantages of such work. In particular, she wants to know whether the college should recommend "working holidays" to its students.

Write your report in 140-190 words in an appropriate style.Transitions in writing


LOGICAL RELATIONSHIPTRANSITIONAL EXPRESSION
Similarityalso, in the same way, just as … so too, likewise, similarly
Exception/Contrastbut, however, in spite of, on the one hand … on the other hand, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, in contrast, on the contrary, still, yet
Sequence/Orderfirst, second, third, … next, then, finally
Timeafter, afterwards, at last, before, currently, during, earlier, immediately, later, meanwhile, now, recently, simultaneously, subsequently, then
Examplefor example, for instance, namely, specifically, to illustrate
Emphasiseven, indeed, in fact, of course, truly
Place/Positionabove, adjacent, below, beyond, here, in front, in back, nearby, there
Cause and Effectaccordingly, consequently, hence, so, therefore, thus
Additional Support or Evidenceadditionally, again, also, and, as well, besides, equally important, further, furthermore, in addition, moreover, then
Conclusion/Summaryfinally, in a word, in brief, briefly, in conclusion, in the end, in the final analysis, on the whole, thus, to conclude, to summarize, in sum, to sum up, in summaryWriting an Article


Example of an Article


Maturita Preparation

  Vážení, termíny ústní maturity se blíží, dovolte mi tedy odkázat vás ještě jednou na materiály vhodné k přípravě.


  • 0. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY – PŘEDSTAVENÍ SE MATURITNÍ KOMISI (0,5 min.) Připrvate si krátké představení (jméno a jednu další informaci - hobby, future...nemusíte ohromit, tohle se totiž nehodnotí).

  • 1. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY (2,5 min.)

  • tři až šest otevřených otázek na nějaké téma, např. Hobbies nebo Free Time) a Vy na ně budete odpovídat. Na potítku si uvědomte téma a zamyslete se nad slovní zásobou a možnými otázkami (např JOBS-> Co už jsem dělal, co dělají rodiče, co chci dělat v budoucnu, co bych nedělal ani za nic, čím jsem chtěl být jako dítě…).

  • Gramatiku odpovědi založte na tom, co slyšíte (Where did you go? - I went…, What would you do?  - I would …)

  • Příprava: Doporučuji http://www.bridge-online.cz/maturita/maturitni-karty (otázky i s odpověďmi) a http://www.bridge-online.cz/maturita/poslechy-special (část General Topics, poslechnout si jednotlivé části a zkusit si taky odpovědět). Slovní zásoba Maturita Activator (šedá)

  • 2. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY (4 min.)

  • V druhé části (PART TWO) se nachází popis a porovnávání obrázku (TASK ONE – 1,5 min, TASK TWO – 1 min.)  a krátké samostatné mluvení (TASK THREE – 1,5 min.) na dané téma, např. „Povězte nám o Vašich minulých letní prázdninách.“

  • Příprava: Maturita Activator 44-47 a 192-197. Druhý obrázek u zkoušky nepopisovat, rovnou porovnávat: Compared to the first picture, in the second one there are more people…

  • Připravit si na potítku třetí část, tady máte otázku předem, tak se předveďte.

  • 3. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY (5 min.)

  • Samostaný ústní projev

  • Doporučuji, připravovat se NAHLAS a projev si stopovat, ať má váš pětiminutový projev hlavu a patu, začátek i  konec…. Materiály z hodin, maturitní karty (viz výše), http://www.bridge-online.cz/maturita/maturitni-temata (maturitní témata), popřípadě knihy určené k přípravě na maturitu (modrožlutá). Upozorňuji na změny proběhlé v poslední době (děti v královské rodině, Denali nejvyšší horou USA, referendum o vlajce NZ..)

  • 4. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY (3 min.) Komunikační situace

  • Doporučuji probrat výhody a nevýhody VŠECH nabízených možností, ať je o čem mluvit.

  • Ve shrnutí použít “going to” pro budoucnost, akci jsme již naplánovali, tedy máme plán.

  • Pokud použijete vazbu “we have agreed on” pak s gerundiem “we have agreed on going by train”

  • Příprava: Maturita Activator (šedá) pages 51-52, 76,92, 100, 124, 140

  • Nejobvyklejší témata: plánování cesty, výletu, dne stráveného společně, oslavy, párty…, kupování dárku - co koupíme a proč, organizace akce (sportovní den, ochrana přírody..), potřeba mít dostatečně širokou slovní zásobu k daným tématům a být schopen přijímat, odmítat a zdůvodňovat návrhy.

  STUDY HARD, see you at the exam. GOOD LUCK  Writing (example texts and exercises)

  Korespondence: dopis 
  Popis
  Zpráva, oznámení
  Formální dopis: datum; oslovení, rozloučení, podpis; členění na úvod, hlavní část a závěr; grafi cké vyznačení odstavců


  Contrasting  “but”, “whereas”, “though”, “although”, “while”, “on the other hand”

  Similar expressions based on nouns, adjectives and verbs, e.g. “differ”, “difference”, “different”, “contrast”, “comparison”, “compare”

  The opposite, e.g. “too”, “as well”, “also”, “in the same way” “in common”  “similar”, “the same”

  Similar determiners, e.g. “both”, “all”, “neither” and “none”

  Phrases for summarising  

  “They are almost exactly the same in terms of…”  

  “There are more similarities than differences”  

  “They are really quite different because…”

  “One of the few similarities/ differences is…”  SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Všeobecné informace o zkoušce FCE pro zájemce  3324 kB verze 2 12. 3. 2020 0:33 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Všeobecná témata k maturitní zkoušce B1 (s příkladovými otázkami)  134 kB verze 2 12. 3. 2020 0:34 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  FCE cvičení - trénink zkouškových úloh  2255 kB verze 2 12. 3. 2020 0:35 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Záznamový arch maturitní písemné práce z Aj B1  397 kB verze 2 12. 3. 2020 0:36 Sylva Krausová
  ą

  Zobrazit Stáhnout
  Přehled části státní maturity z cizího jazyka (B1)  2223 kB verze 2 12. 3. 2020 0:37 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Podrobný manuál k písemné části maturitní zk z AJ (zejména str. 10-14)  519 kB verze 2 12. 3. 2020 0:39 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  FCE cvičení (výsledky)  464 kB verze 2 12. 3. 2020 0:43 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Přehled profilové maturitní zkoušky B2  68 kB verze 2 12. 3. 2020 0:40 Sylva Krausová
  Ċ
  Zobrazit Stáhnout
  Přehled státní maturitní zkoušky B1  63 kB verze 2 12. 3. 2020 0:41 Sylva Krausová
  Comments